Տնօրէնութեան խօսք
 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանը Պուրճ Համուտ թաղամասին մէջ գտնուող Հայ բանաստեղծութեան իշխան՝ Վահան Թէքէեանի անունը կրող հայկական եզակի կրթօճախ մըն է: Ան եղած է ու կը մնայ հիասքանչ ու ամրակուռ ամրոցը, ուր բազմաթիւ սերունդներ ջամբուած ու դաստիարակուած են հայեցի կրթութեամբ ու լուսաշող գիտելիքներով:
 
Մենք կը ջամբենք լիբանանեան ուսումնական ծրագիր, որ կեդրոնացած  է քննադատական մտածողութեան, առաջնորդութեան հմտութիւններ ձեռք բերման, բնաւորութեան եւ ինքնաճանաչման վրայ: Նաեւ կը տրամադրենք ամերիկեանը, որ յատկապէս կը տրուի այն ուսանողներուն, որոնք ունին այլ քաղաքացիութիւն, բայց  եւ այնպէս հնարաւորութիւն կ'ունենան ստանալու ազգային եւ հայրենասիրական կրթութիւն, առանց մասնակցելու լիբանանեան պաշտօնական քննութիւններուն:
 
Դասարանային փորձառութիւնը շատ հետաքրքրական է ու ձեռնտու: 
 
Ուսանողներու սակաւաթիւ ըլլալուն պատճառով, յաւելեալ խնամքի ու ուշադրութեան առարկայ կը դառնայ աշակերտը: Մեր հոգատար անձնակազմը նուիրուած է շարունակական մասնագիտական ուսուցում ձեռք բերելու` լաւագոյնս բաւարարելու համար ուսանողներու կարիքները, անոնց յաջողակ դարձնելու համար:
 
Մենք հպարտ ենք մեր վարժարանով, որ նախատեսած է լաւապէս օգնել աշակերտները սորվելու եւ անցնելու երկրորդական ուսման կարգեր:
 
Վահան Թէքէեան վարժարանը սորվելու եւ աճելու ջերմ միջավայր է:
 
Բարի գալուստ Վահան Թէքէեան Միջնակարգ վարժարանի մեծ ընտանիքին:
 
 
Սիրով՝
Կալինա Շեմեմեան-Նաճարեան
Տնօրէնուհի
 
  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي