Ծնողաց
 
Վարժարանիս ծնողաց յանձնախումը պաշտօնական ներկայացուցիչ մարմինն է ծնողներու (սովորաբար անզոյգ թիւերով) ազգային կրթական նախարարութեան շրջանակէն ներս:
 
Անոնց պարտականութիւնն է՝
  • Կապ հաստատել դպրոցին եւ ընտանիքներու միջեւ:
  • Դիւրացնել դպրոցական աշխատանքները:
  • Նախաձեռնել եւ կազմակերպել դրամահաւաքներ: 
  • Շաբաթական դրութեամբ կազմակերպել թխուկ վաճառքներ:
 
Ատենապետ.- Տիկ. Սեւան Բարսեղեան
Փոխատենապետ.- Տիկ. Գլարա Քէօսէեան
Քարտուղար.- Տիկ. Երան Շարպրաշեան
Գանձապահ.- Տիկ. Մարիա Փափազեան
Խորհրդատու.- Տիկ. Ռիթա Քէօրիւքեան եւ Տիկ. Սեդա Շատոյեան
  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي