Նպաստ
 
Դիմումնագիր՝ կրթաթոշակի զեղջ 2020-2021 տարեշրջանի համար 
 
Այն ծնողները, որոնք կը ցանկան կրթաթոշակի զեղջ ստանալ 2020-2021 տարեշրջանին համար, պարտին դիմումնագիր լրացնել եւ զայն ներկայացնել վարժարանիս քարտուղարութեան մինչեւ Հոկտեմբերի 1 2020ը: (կցուած կը գտնէք դիմումնագիրի PDF տարբերակը)

  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي