Համակարգչային Սենեակ
 

Վարժարանիս համակարգչի սենեակը կահաւորուած է արդիական համակարգիչներով: Աշակերտները օգտագործելով համաձանցը, կը կատարեն հետազօտական աշխատանքներ: Աւելին, համակարգիչներուն մէջ տեղադրուած  նորագոյն Microsoft Office ծրագրային փաթեթը, հնարաւորութիւն կու տայ աշակերտներուն աշխատիլ Microsoft Office-ի տարաբնոյթ  ծրագիրներու վրայ ինչպէս՝ Word, Excel, Access, PowerPoint եւ այլ ծրագիրներ, իրենց գիտելիքները զարգացնելու համար:

  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي